UID: 15529292

Ing. Ľubomír Dendeš

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Dendeš Ľubomír
Horná Mičiná 101, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 30573343, DIČ: 1028937063
neuvedený
3359@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3359 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 3359*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 28.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3359*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 20.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.03.2002
Evidenčné č.: 3359 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3359*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3359*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3359 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.03.2002 Stav členstva od: 20.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 20.03.2002