UID: 16279811

Jozef Chudoba

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 09734 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09734*11
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 24.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 09734*11
Stav odbornosti: Aktívna od 19.03.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.03.2003
Evidenčné č.: 09621 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09621*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09621*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009