UID: 16290103

Ing. Pavol Starek

Žilinský kraj, okres Tvrdošín, mesto Trstená
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11236 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11236
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 11236
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 11236 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 11236
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 11236
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 11236 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 11236
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 11236
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 11236 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 11236
Podkategória: 34 tepelné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 11236
Stav odbornosti: Aktívna od 18.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 06660 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06660*10-36*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06660*10-36*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Evidenčné č.: 06660 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 06660*10-36*
Podkategória: 36 výrobné technologické zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06660*10-36*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002