UID: 16290312

Ing. Juraj Ratica

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Rabča
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06782 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06782
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 06782
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 06782 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06782
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 06782
Stav odbornosti: Aktívna od 17.07.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 06782 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06782
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 06782
Stav odbornosti: Aktívna od 17.07.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 06782 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 06782
Podkategória: 25 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 06782
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009
Evidenčné č.: 09668 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09668
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.06.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09668
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.06.2009