UID: 14239701

Ing. Eduard Galko

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Závažná Poruba
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EMG Atelier - Ing. Galko Eduard
Záhradná 44, 032 02, Závažná Poruba, Slovenská republika
IČO: 35162066, DIČ: 1021622558
neuvedený
3045@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3045 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 3045*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3045*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Evidenčné č.: 3045 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3045*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3045*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3045 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2002