UID: 16309011

Ing. Alexander Macko

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04841 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04841*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 04841*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.12.2008
Evidenčné č.: 04841 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04841*10-20*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 04841*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 22.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.12.2008
Evidenčné č.: 04841 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04841*10-20*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 04841*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 22.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.12.2008
Evidenčné č.: 04841 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04841*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 04841*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 22.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.12.2008
Evidenčné č.: 09591 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09591*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 20.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 09591*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.12.2008