UID: 15549501

Ing. Ľubomír Abaffy

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Prievidza
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
NOVING s.r.o.
Námestie SNP 323/8, 972 71, Nováky, Slovenská republika
IČO: 31576052, DIČ: 2020470001, IČ DPH: SK2020470001
046/5461465
lubomir.abaffy@noving.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0481 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0481*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0481*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Evidenčné č.: 0481 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0481*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0481*Z*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0481 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.08.2001