UID: 15549911

Ing. Ladislav Lašo

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projektová kancelária Ing. Lašo
Lomonosova 6, 917 08, Trnava, Slovenská republika
IČO: 37843877, DIČ: 1032861654
neuvedený
3228@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3228 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3228*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3228*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3228 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002