UID: 15559001

Miroslav Kováčik

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Miroslav Kováčik - CONSTRUCT PROJECT
Nábrežná 3, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 33164070, DIČ: 1032601284
neuvedený
3497@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3497 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3497*TA*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3497*TA*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3497 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 27.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 27.03.2002