UID: 16389603

Ing. Milan Maťuga

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05165 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05165
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 01.03.2021
Špecifikácia: Osvedčenie: 05165
Stav odbornosti: Aktívna od 10.12.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.11.2013
Evidenčné č.: 05165 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05165
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 01.03.2021
Špecifikácia: mosty Osvedčenie: 05165
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.11.2013
Evidenčné č.: 04723 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04723*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04723*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.12.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002