UID: 16310922

Ing. Zdenko Titko

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Sečovce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Zdenko Titko - Agentúra Zemplín
Nová Doba 540/9, 078 01, Sečovce
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 08252 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08252*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 08252*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 07340 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07340
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 07340
Stav odbornosti: Aktívna od 16.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2015
Evidenčné č.: 07340 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 07340
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 07340
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2015
Evidenčné č.: 07340 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 07340
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 07340
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2015
Evidenčné č.: 07340 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 07340
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 07340
Stav odbornosti: Aktívna od 16.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2015
Evidenčné č.: 07340 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 07340
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 07340
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2015
Evidenčné č.: 07340 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 07340
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 07340
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2015
Evidenčné č.: 356 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 356*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 356*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.09.2013