UID: 16409712

Ing. Peter Jakub

Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, mesto Zlaté Moravce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Jakub - AZS Zlaté Moravce
K. Kuzmányho 2, 953 01, Zlaté Moravce, Slovenská republika
neuvedený
4711@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 03058 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 03058*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 03058*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 25.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 03058 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03058*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 03058*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 25.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 03058 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 03058*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 03058*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 25.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 02826 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02826*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 02826*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 25.04.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4711 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4711*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 14.02.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 4711*Z*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 15.02.2012 Stav osvedčenia: Neaktívne od 14.02.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 4711 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 21.03.2006 Stav členstva od: 15.02.2012
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 21.03.2006 14.02.2012