UID: 16419192

Ing. Emil Mati

Prešovský kraj, okres Svidník, mesto Giraltovce
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Mesto Giraltovce
Dukelská 75, 087 01, Giraltovce
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05150 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05150*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05150*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 05150 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05150*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05150*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 05150 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 05150*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05150*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 04707 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04707*10-23-24*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04707*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 04707 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04707*10-23-24*
Podkategória: 23 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04707*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 04707 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 04707*10-23-24*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04707*10-23-24*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 354 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 354*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 354*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.09.2013