UID: 15579301

Ing. Emil Bielik

Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto Piešťany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
BIELIK
Mateja Bela 7, 921 01, Piešťany, Slovenská republika
neuvedený
1111@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1111 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1111*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1111*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1111 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001