UID: 15579312

Ing. Dušan Kopták

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Dušan Kopták
Limbová 3054/4, 010 07, Žilina, Slovenská republika
IČO: 10953337
neuvedený
0177@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0177 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0177*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0177*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.12.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 0177 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.12.1994 Stav členstva od: 19.12.1994
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 19.12.1994