UID: 15589891

Ing. Miroslav Vrbacký

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
RTC plus, s.r.o.
Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 44512104, DIČ: 2022727157, IČ DPH: SK2022727157
0907/852200
r-t-c@r-t-c.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 08.12.1999
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0063 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0063*SP*A2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0063*SP*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2007
Evidenčné č.: 0063 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0063*SP*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0063*SP*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2007
Evidenčné č.: 0063 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0063*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0063*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.10.2007
Evidenčné č.: 07954 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07954*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 07954*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.11.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.07.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0063 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 08.12.1999 Stav členstva od: 08.12.1999
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 08.12.1999