UID: 15589911

Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ateliér LM, spol. s r.o.
Klincová 24, 821 08, Bratislava
IČO: 45236101
neuvedený
5793@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 5793 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 5793*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 5793*A1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 5793 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 25.09.2012 Stav členstva od: 01.01.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 25.09.2012 31.12.2015