UID: 15589811

Ing. Stanislav Lasica

Trnavský kraj, okres Skalica, mesto Petrova Ves
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AL - Atelier Lasica
Bratislavská 7, 908 51, Holíč, Slovenská republika
IČO: 11840803, DIČ: 1028336001, IČ DPH: SK1028336001
neuvedený
3235@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3235 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3235*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3235*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3235 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 12.03.2002