UID: 16519291

Jozef Mičian

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05304 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05304*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 19.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 05304*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.06.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.06.2001
Evidenčné č.: 09589 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09589*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 19.12.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 09589*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.12.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.12.2008