UID: 16539603

Štefan Lauko

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 04548 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04548*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 04548*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2003
Evidenčné č.: 09127 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09127*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.12.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 09127*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.12.2006