UID: 14259201

doc. Ing. Milan Čabrák, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
INGSTAT
Furdekova 12, 851 03, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
0014@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0014 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0014*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0014*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.07.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0014 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0014*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0014*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.07.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0014 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 07.07.1998 Stav členstva od: 07.07.1998
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 07.07.1998