UID: 15590813

Ing. Miloš Kasala

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miloš Kasala
V Záhradách 18, 811 03, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 11892391, DIČ: 1024862630
neuvedený
2974@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2974 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 2974*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 05.12.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 2974*A*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 05.12.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.12.2018
Evidenčné č.: 2974 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2974*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 05.12.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 2974*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 05.12.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 05.12.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 2974 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 17.11.1992 Stav členstva od: 05.12.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.11.1992 04.12.2018