UID: 16609691

Jaroslav Pavelek

Žilinský kraj, okres Tvrdošín, mesto Vitanová
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06223 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06223*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.09.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 06223*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.09.2002
Evidenčné č.: 05573 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05573*11*
Podkategória: 11 pozemné stavby – jednoduché stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.09.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05573*11*
Stav odbornosti: Aktívna od 16.04.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.09.2002