UID: 16619202

Ing. Marián Hlaváč

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Prievidza
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
tech in, s.r.o.
Vinohradnícka 20, 971 01, Prievidza, Slovenská republika
IČO: 45342431, DIČ: 2022941074, IČ DPH: SK2022941074
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02467 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02467*10-31-32*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 02467*10-31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 02467 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 02467*10-31-32*
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 02467*10-31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 02467 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 02467*10-31-32*
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 02467*10-31-32*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 08629 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08629*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.11.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 08629*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 15.10.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.11.2003
Evidenčné č.: 303 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 303*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 303*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 23.02.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2010