UID: 15579412

Ing. Agnesa Babišová

Košický kraj, okres Košice, mesto Skároš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Babišová Agnesa
12, 044 11, Skároš, Slovenská republika
IČO: 10697721, DIČ: 1030835003
neuvedený
2079@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2079 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2079*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2079*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2079 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001