UID: 16719101

Ing. Miroslav Bičanovský

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Rudina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TAMING s.r.o.
Rudina 283, 023 31, Rudina, Slovenská republika
IČO: 46260358, DIČ: 2023297639
0905/570321
miroslav.bicanovsky@ndsas.sk, mirobicanovsky@centrum.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 00582 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00582
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.03.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 00582
Stav odbornosti: Aktívna od 20.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.03.2020
Evidenčné č.: 08731 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08731
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.11.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 08731
Stav odbornosti: Aktívna od 25.06.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.11.2017
Evidenčné č.: 08731 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08731
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.11.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 08731
Stav odbornosti: Aktívna od 25.10.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.11.2017
Evidenčné č.: 08731 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08731
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 03.11.2017
Špecifikácia: mosty Osvedčenie: 08731
Stav odbornosti: Aktívna od 25.10.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.11.2017
Evidenčné č.: 08731 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08731
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.11.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 08731
Stav odbornosti: Aktívna od 25.10.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.11.2017
Evidenčné č.: 08731 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 08731
Podkategória: 25 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.11.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 08731
Stav odbornosti: Aktívna od 25.10.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.11.2017