UID: 14290211

Ing. Vladimír Jirásek

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Šamorín
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Vladimír Jirásek - APSK
Podunajská 25, 821 06, Bratislava
neuvedený
1789@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1789 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1789*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 1789*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 1789 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.09.2001 Stav členstva od: 01.01.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.09.2001 31.12.2015