UID: 14200091

Ing. Ján Beťko

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Závažná Poruba
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
LIGNOPROJEKT BKN
Garbiarska 905/4, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36372188, DIČ: 2020125833, IČ DPH: SK2020125833
044/5522476
lignoprojekt@lmsknet.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0482 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0482*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0482*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Evidenčné č.: 0482 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0482*Z*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0482*Z*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 08.11.1999 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0482 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 08.12.1999 Stav členstva od: 08.12.1999
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 08.12.1999