UID: 16790792

Jozef Maslan

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Lokca
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 05118 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05118*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.05.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 05118*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 19.10.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.05.2003
Evidenčné č.: 08950 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08950*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 08950*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006