UID: 15609921

Ing. Tibor Petrík

Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, mesto Stará Ľubovňa
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
A.U.P., Architektonicko-urbanistická projekcia
Mierová 14, 064 01, Stará Ľubovňa, Slovenská republika
IČO: 34312536, DIČ: 1023324522, IČ DPH: SK1023324522
neuvedený
1888@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1888 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1888*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.07.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1888*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.07.2001
Evidenčné č.: 066 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 066*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 066*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 1888 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 29.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001