UID: 16819502

Ján Smitka

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07313 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07313*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.04.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 07313*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 03.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.04.2007
Evidenčné č.: 09183 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09183*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 09183*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2010
Evidenčné č.: 09183 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09183*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.03.2010
Špecifikácia: vodovod, kanalizácia Osvedčenie: 09183*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.03.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.03.2010