UID: 16919502

Štefan Tropek

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Námestovo
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 11568 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11568*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 11568*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.03.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2010
Evidenčné č.: 09839 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09839*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.03.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 09839*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 10.03.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.03.2010