UID: 16979001

Slavomír Šotkovský

Žilinský kraj, okres Čadca, mesto Čadca
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 07954 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07954*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.06.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 07954*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.06.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.06.2004
Evidenčné č.: 08724 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08724*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.06.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 08724*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 09.06.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.06.2004