UID: 15639701

Ing. Július Mihaľ

Prešovský kraj, okres Humenné, mesto Humenné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projekčná kancelária
Mierová 13, 066 01, Humenné, Slovenská republika
IČO: 10677429, DIČ: 1031137239
neuvedený
2711@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2711 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2711*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 27.12.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2711*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.12.2016
Evidenčné č.: 2711 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2711*A*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Neaktívna od 27.12.2016
Špecifikácia: bez plynu Osvedčenie: 2711*A*5-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 27.12.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 2711 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 01.01.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001 31.12.2016