UID: 15649701

Ing. Juraj Džugan

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Juraj Džugan
Južná trieda 50, 040 01, Košice, Slovenská republika
neuvedený
0287@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0287 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0287*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0287*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2001
Evidenčné č.: 0287 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 0287*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 24.01.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0287*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 16.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.01.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0287 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.01.2001 Stav členstva od: 24.01.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 16.02.1996