UID: 15649311

Ing. Miroslav Gromada

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MG-studio
Vodárenska 71, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 43884539, DIČ: 1078747670
0902/120912
4228@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4228 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4228*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.04.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 4228*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.04.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 4228 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.2003 Stav členstva od: 17.03.2003
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 17.03.2003