UID: 14210791

Ing. Ladislav Levický

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ladislav Levický
Suvorovova 28, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 10952110, DIČ: 1022404383
neuvedený
4198@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4198 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4198*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 4198*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.03.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2003
Evidenčné č.: 04643 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04643*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04643*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.08.2002
Evidenčné č.: 04255 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04255*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04255*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.08.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 4198 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2003 Stav členstva od: 12.03.2003
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2003