UID: 17249811

Daniel Prisažný

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Klin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 06651 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 06651*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.04.2003
Špecifikácia: Osvedčenie: 06651*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.06.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.04.2003
Evidenčné č.: 08841 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08841*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 08841*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.04.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2005