UID: 15659921

Milan Hužvár

Košický kraj, okres Košice-okolie, mesto Poproč
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
GS Pro s.r.o.
Dunajská 12, 040 01, Košice, Slovenská republika
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4215 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4215*T*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 20.03.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 4215*T*I1
Stav odbornosti: Neaktívna od 20.03.2020 Stav osvedčenia: Neaktívne od 20.03.2020
Člen komory
Evidenčné č.: 4215 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 17.03.2003 Stav členstva od: 20.03.2020
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 17.03.2003 19.03.2020