UID: 15669202

Ing. Alexander Gubric, CSc.

Bratislavský kraj, okres Pezinok, mesto Pezinok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AG - EXPERT
Zvolenská 3, 821 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35730595, DIČ: 2021383727, IČ DPH: SK2021383727
neuvedený
2459@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2459 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2459*Z*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2459*Z*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Evidenčné č.: 2459 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2459*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2459*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2459 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 29.11.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2001