UID: 14209191

Ing. Ľudmila Bedejová

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľudmila Bedejová
ul. B. Smetanu 10, 917 08, Trnava, Slovenská republika
IČO: 40343731
neuvedený
3924@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3924 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 3924*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 3924*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 3924 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.05.2002 Stav členstva od: 27.05.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 27.05.2002