UID: 17419202

Ing. Peter Huraj

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 10252 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 10252*30*
Podkategória: 31 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 10252*30*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006
Evidenčné č.: 10252 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 10252*30*
Podkategória: 32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 10252*30*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006
Evidenčné č.: 08945 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 08945*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 04.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 08945*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.01.2006