UID: 15679901

Ing. Jozef Gejdoš

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Liptovská Teplá
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Gevos - Jozef Gejdoš
Kamenec 59, 034 83, Liptovská Teplá, Slovenská republika
IČO: 34286420, DIČ: 1020476842, IČ DPH: SK1020476842
neuvedený
2840@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 18.12.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2840 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2840*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 18.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 2840*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.04.2008
Evidenčné č.: 02023 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02023*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02023*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.10.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 01860 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01860*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 01860*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.10.1997 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 2840 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 18.12.2001