UID: 15679111

Ing. Štefan Kvasnica

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
K - PROJEKT
Vl. Clementisa 13, 917 01, Trnava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3084 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3084*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 07.05.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 3084*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 08.05.2015 Stav osvedčenia: Neaktívne od 07.05.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 3084 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 08.05.2015
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Evidenčné č.: D1970 Dobrovoľný člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 01.06.2015 Stav členstva od: 01.01.2020
Prijatie žiadosti: od 07.05.2015 Aktuálny dôvod členstva: Zánik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 01.06.2015 31.12.2019
Trnava 12.03.2002 07.05.2015