UID: 15679511

Ing. Branislav Adámek

Trenčiansky kraj, okres Myjava, mesto Myjava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AB - PROJEKT, Ing. Branislav Adámek
Z. Zgurišky 503/3, 907 01, Myjava, Slovenská republika
IČO: 11739746, DIČ: 1028223955, IČ DPH: SK1028223955
neuvedený
0976@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0976 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0976*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 11.01.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 0976*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 11.01.2019
Evidenčné č.: 00025 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00025
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.02.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 00025
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.01.2019
Evidenčné č.: 00021 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00021
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 08.02.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 00021
Stav odbornosti: Aktívna od 08.02.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.01.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 0976 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001