UID: 17509691

Branislav Danaj

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Stráňavy
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 10012 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10012*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 12.01.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 10012*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 02.12.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.01.2005
Evidenčné č.: 10629 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10629*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 03.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 10629*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.09.2013