UID: 15690091

Ing. Milan Bohdal

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Rajecké Teplice
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
A-Z Projekt
Bytčická 2, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 31634567, DIČ: 2020450564
02/45523896
atelier@azprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0915 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0915*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 16.08.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 0915*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.08.2018 Stav osvedčenia: Neaktívne od 16.08.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 0915 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 16.08.2018
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 09.08.2001 15.08.2018