UID: 15690111

Ing. František Mihalič

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ISTOR
Masarykova 16, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 31667406, DIČ: 2020518797
neuvedený
3310@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3310 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3310*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3310*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2002
Evidenčné č.: 04858 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 04858*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 04858*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3310 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 13.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.03.2002