UID: 15600601

Ing. Vojtech Barczi

Košický kraj, okres Rožňava, mesto Rožňava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Barczi Vojtech
Kozmonautov 15, 048 01, Rožňava, Slovenská republika
IČO: 35126311, DIČ: 1039526213
neuvedený
1274@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1274 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1274*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1274*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 1274 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1274*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1274*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1274 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001