UID: 17669291

Ing. Rastislav Mikula

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Vrútky
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 10982 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10982*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.06.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 10982*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.06.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.06.2008
Evidenčné č.: 09450 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09450*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.06.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 09450*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 04.06.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.06.2008